DELA

Omröstning om tilläggsanslag för skolskjuts på Kökar

Kökars fullmäktige – alla utom en ledamot – sa nej till att bevilja mera pengar för skolskjutsarna med båt från Kyrkogårdsö.
– Fullmäktiges majoritet tyckte att extrakostnaden var oskälig, säger ordförande Bo Ponthin.
Nya Åland berättade inför fullmäktigemötet om ärendet. Tre elever – en i årskurs 9 och två i årskurs 4 – skjutsas varje morgon till skolan från Kyrkogårdsö med chartrad båt som förs av barnens pappa och farbror Markus Nordberg.
Inför det pågående läsåret var han den enda som lämnade in anbud på båtskjutsarna från Kyrkogårdsö. Priset höjdes från 70 euro per tur förra läsåret till 100 euro per tur, något som skolnämnden inte hade budgeterat för. Därför ville nämnden finansiera underskottet med ett tilläggsanslag på 2.340 euro för höstterminen.
Kommunstyrelsen sa ja, men fullmäktige nej. Jens Aalto föreslog att tilläggsanslaget inte skulle beviljas medan Krister Hellström föreslog att det skulle beviljas, men i omröstningen fick han ingen annan med sig.

”Inte bara kräva”
Krister Hellström vill inte motivera varför han röstade ja. Bo Ponthin säger så här:
– Familjerna har själva försatt sig i den här situationen genom att bosätta sig på Kyrkogårdsö. Då måste man också vara lite ödmjuk, tycker jag. Man kan inte bara kräva och kräva. Fullmäktiges majoritet ansåg att skjutsarna kostar för mycket.