DELA

ÖHS-rektorn: ”Jag har brustit i ledarskap”

Övernässkolans rektor Peter Holm och vice rektor Petra Brunila förklarar i ett brev till personal, elever och vårdnadshavare vad som gick snett inför julfesten i december.
– Det fanns inslag i den som gick över gränsen. Det var inte vår avsikt att det skulle bli så, och det är inte, och det här är viktigt, elevernas fel, skriver rektorerna.
I brevet skriver Peter Holm vidare så här:
– Jag har under den gångna veckan, i mina kommentarer, inte varit tillräckligt tydlig med att många av inslagen i julfestprogrammet inte stämmer överens med skolans värdegrund och de värderingar vi har i skolan. Här önskar jag att jag hade varit tydligare. Framöver kommer just detta, med att betona och kommunicera ut skolans värdegrund och värderingar, att vara en prioriterad del i mitt ledarskap.
Skolan ska enligt brevet arbeta med frågor om genus och samhällsnormer i framtiden. Extern hjälp i det arbetet ska anlitas. Rektorerna vill också belysa att det fanns mycket som var fint och trevligt i festen.
Landskapsregeringens skolinspektör Bo Nygård har öppnat ett tillsynsärende om skolans julfest.
– Vi har begärt ett utlåtande från Mariehamns bildningsnämnd. Vi begärde in ganska mycket uppgifter, så de får tid på sig att lämna det. Vi vill i huvudsak veta deras syn på det inträffade, vilka åtgärder som vidtagits och vilka som planeras vidtas.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson