DELA

Nya regler stoppar bråk om pengar

Kanslikommissionen har slagit fast nya regler för hur pengar till lagtingsgrupperna ska fördelas. Reglerna ska stoppa bråk om pengar när politiker byter parti.
Det var pengatvisten mellan Obunden Samlings före detta lagtingsgrupp och partiets nuvarande styrelse som blottade bristen i det nuvarande regelverket om kanslipengar.
När de Obundnas före detta lagtingsgrupp med Gun-Mari Lindholm, Danne Sundman, Mika Nordberg och John Hilander lämnade partiet för det nybildade Moderat Samling uppstod en tvist som slutade med att Centralkriminalpolisen i Åbo fick utreda om lagtingsgruppen gjort något brottsligt då den tog pengarna med sig till den nya gruppen.
Efter utredningen konstaterade CKP att inget brott hade begåtts men att det åländska regelverket bör förtydligas. Det har lagtingets kanslikommission gjort.
– De nya reglerna är enklare. Understödet står i direkt proportion med antalet ledamöter i gruppen. Man ska varken gynnas eller missgynnas om man byter parti, säger lagtingsdirektör Susanne Eriksson.
Varje lagtingsgrupp får en fast summa på 8 000 oberoende av hur stor gruppen är. Dessutom får lagtingsgruppen drygt 7 000 euro per mandat. Pengarna ska användas till kansliändamål, som till exempel en anställd sekreterare. Om partigruppen förändras under mandatperioden förändras inte det fasta anslaget.
Enligt reglerna blir ledamöterna också skyldiga att betala tillbaka understödet om det finns pengar som inte har använts under mandatperioden.
Det nya reglerna träder i kraft 2016 och gäller därför lagtinget som väljs i höst.

Annica Lindström