DELA

Nu byggs rondellen Solberget – Kalmarnäs

Det efterlängtade vägbygget i Kalmarnäskorsningen är i gång.
Processen har tagit åtta år.
Nu börjar man bygga den nya trafiklösningen i korsningen mellan Lemlandsvägen, Solberget och Kalmarnäs i Jomala. Träd har redan fällts och vägmaskinerna är startklara. Arbetet, som bland annat innebär en ny rondell, skall vara helt färdigt den första oktober.
– Inledande arbeten kommer att ske ner mot Kalmarnäsvägen, säger vägingenjör Elin Lindfors vid landskapets trafikbyrå.
– Från och med 1 april kommer man att börja arbeta med landsväg 3 och anslutande kommunalvägar. Hur trafiklösningen kommer att se ut då är inte helt fastställd i dagsläget.


Direkt farlig
På mindre än tio år har Solberget och Kalmarnäs vuxit till ett av Ålands mest tätt befolkade områden.
Det stod i ett tidigt skede klart att dagens trafiklösning är direkt farlig och redan i början av 2007 beslöt trafikministern Runar Karlsson (C) att det skall byggas en rondell i korsningen.
Det skulle bli svårare att genomföra än man trodde. Innan landskapet kunde gå vidare med vägplanerna måste Jomala kommun göra en ny detaljplan för området och den möttes bland annat av både besvär och en lång domstolsprocess.
Läs mer i papperstidningen!
Ålands Schakt Ab är entreprenör för vägbygget och kostnaden är beräknad till totalt 395 000 euro.

Titte Törnroth-Sarkkinen