DELA

Nämnd får stöd för ÖHS-beslut

Stadsstyrelsen uttryckte i går kväll sitt stöd för de beslut som bildningschefen och bildningsnämnden fattat beträffande den beryktade julfesten på Övernäs högstadieskola.
Bildningschef Kjell Nilsson och nämndens ordförande Christian Nordas (Lib) fanns på plats för att informera om situationen i ÖHS.
Stadsstyrelsen beslöt också att föra frågan om en ny delgeneralplan för centrum till fullmäktige. En majoritet av styrelsen anser att ombyggnaden av Nygatan skall samordnas med planen.
Frågan om judoklubbens hyra i Idrottsgården bordlades.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax