DELA

Ministern: ”Gick över gränsen”

Utbildningsminister Johan Ehn tycker att delar av programmet på Övernäs högstadieskolas julfest gick över gränsen. Han uppmanar skolan att resonera kring händelsen.
– Man är på en nivå som inte hör hemma i skolan, säger Ehn.
I går berättade Nya Åland om julfesten med de många sexskämten. Uppträdandet filmades och lades ut på Youtube.
Utbildningsminister Johan Ehn (MSÅ) såg den nästan två timmar långa filmen förra veckan.
Vad tycker du om programmet?
– Min spontana redaktion var att det finns bitar som inte speglar det som inte finns i skolans värdegrund. Hela programmet är ute efter att provocera vilket ungdomar ska få göra. Det vuxenansvar som borde ha funnit hos lärarna har inte funnits full ut.
Precis som flera andra reagerar han starkast på scenen där en lärare spelar en sexexpert och talar om att man ska byta tjej varje vecka för att det inte ska bli ohygieniskt.
– Där gick man över gränsen. Man är på en nivå som inte hör hemma i skolan. Man har försökt skämta om något man inte klarat av att hantera.
Ehn uppmanar skolan att ta tag i det som hänt.
– Skolan måste resonera kring programmet som helhet och fundera över om bitarna i programmet speglar hur vi ska bemöta varandra och hur man ser på kvinnor och män.
Läs mer i papperstidningen!

Annica Lindström