DELA

Medis reparerar svenskan

Medis anordnar i vår en ny språkkurs med namnet ”Reparationssvenska”.
Kursen vänder sig till de som vill förbättra och utveckla sin svenska.
– Vi tror att det finns ett dolt behov av den här kursen, säger Tove Chanfreau på Medis.
Målgruppen är personer som saknar grunderna för att skriva svenska och behöver öva sig att ”bygga” meningar.
– Kanske har dessa personer gått alla kurser och upprepade gånger misslyckats i språkexamina.
Under kursens gång får eleverna jobba mycket med skriftliga övningar, både på lektionerna och hemma. Målet är att täppa till kunskapsluckor.
– Vi ser språkkunskap som ett husbygge, där grunden måste finnas och vara stabil och där reparationsarbeten kan utföras. Därför heter kursen ”Reparationssvenska”.
Kursen startar den 21 januari och utgörs av sammanlagt 12 tillfällen.

Heidi Hendersson