DELA

Många färre TBE-fall tack vare vaccin

Sedan 2006, när den kostnadsfria vaccinationen infördes har de sjukvårdskrävande fallen av TBE minskat från 18 till i snitt sju personer årligen, sammanlagt cirka 70–80 fall.
Nu är programmet inne på sitt sista år och inför 2016 hoppas man inkludera gratis påfyllnadsvaccinationer.
Före år 2006 hade Åland tre till 26 fall av TBE per år. Detta definierar Världshälsoorganisationen sjukdomen som en högendemisk förekomst, för vilket rekommenderas vaccin.
Förutom Åland erbjuds allmän vaccinering för TBE bara i Österrike, där drygt 80 procent av befolkningen nu har ett grundskydd mot sjukdomen. Den åländska procenten ligger på drygt 70.
– Före 2006 var det 20 till 25 procent som tog vaccinet på eget initativ, säger tjänstledige landskapsläkare Axel Hansson.
En siffra som nu alltså ökat med råge. Sedan 2006 har cirka 65 000 doser vaccin fördelats och högst har vaccinationsbeläggningen varit i Sottunga med 80 procent och lägst i Geta med 60 procent. Uppskattningsvis 60 procent har ännu tagit påfyllnadsdoser på egen bekostnad.
– Tre doser ingår, sen ska man ta påfyllnad efter tre år och efter det vart femte år.
Den allmänna, kostnadsfria vaccinationen infördes den första januari 2006 och betalas av riket, medan Åland står för kostnaderna för distribueringen. Att vaccinera är definitivt kostnadseffektivt, säger Axel Hansson.
– De långdragna besvären kan bli väldigt dyra.
Uppskattningsvis mellan 70 och 80 fall av TBE-fall har kunnat förebyggas tack vare den allmänna vaccinationen.
Läs mer i papperstidningen!

Heidi Hendersson