DELA

Lindbäck tror på Paf-lösning

Medlingen i konflikten kring Paf fortsätter. Medlaren, landshövding Peter Lindbäck, meddelar att han ingalunda har gett upp. En mellanrapport gavs till presidenten i början av veckan.
Peter Lindbäck säger i ett pressmeddelande att medlingen i konflikten kring Pafs internetspel inte går så snabbt som han hade önskat, men att arbetet ingalunda har avslutats som resultatlöst. En mellanrapport gavs till president Tarja Halonen i tisdags.
Lindbäck har i veckan träffat statsåklagaren Christer Lundström, som skall ta ställning till om det väcks åtal mot Paf med anledning av inrikesministeriets polisanmälan. Han har också träffat justitiekansler Paavo Nikula och JKs kanslichef Nils Wirtanen. Nikulas inställning är att Paf-konflikten inte får påverka behandlingen av andra för Åland viktiga frågor.
Centralkriminalpolisen håller som bäst på att avsluta förundersökningen och sänder över den till Lundström, som i början av nästa år kan ta ställning till eventuellt åtal.

Inte olagligt
Lindbäck säger också att han är överbevisad om att den omständigheten att Paf tillåter spelare från riket inte i sig är tillräckligt för att verksamheten skall anses olaglig. Det bekymrar honom att inrikesministeriets tjänstemän håller fast vid att detta är olagligt.
– Genom att inta en sådan hållning kan inrikesministeriet dels hävda att den gjorda brottsanmälan till centralkriminalpolisen var följdriktig, men framförallt kan ministeriet härigenom, i sin egenskap av tillsynsmyndighet, låta bli att i en dialog med Paf informera Paf om vad Paf får och inte får göra i anslutning till att Paf tar emot spelare från riket, skriver Lindbäck.
Lindbäck säger också att han för egen del tycker att Paf-konflikten har blivit allt mer inkapslad och att han har stora förhoppningar om att den snart skall kunna lösas. (ht)