DELA

Lantrådet: ”Bästa gåvan”

Lantrådet Camilla Gunell (S) berömmer Ålandskommitténs delbetänkande för att inte stänga några dörrar.
– En ny självstyrelselag för Åland när Åland fyller 100 år är den bästa gåvan Åland kan få.
Delbetänkandet stänger inga dörrar utan ger många fina möjligheter.
Det är lantrådet Camilla Gunells analys av delbetänkandet som offentliggjordes i går.
– På en del punkter finns det förvånansvärt goda resultat. På andra ställen märker man att tiden inte räckt till, till exempel med den ekonomiska politiken. Där listar man alternativ på hur man kan gå vidare men man tar inte ställning till något av alternativen, säger Camilla Gunell (S) som också var med då betänkandet överräcktes till justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).


Viss kompensation
Gunell är speciellt nöjd över att kommittén kommer att lista rikets behörighetsområden.
Att lista rikets behörighetsområden kallas residualprincipen. Den innebär att alla de områden som inte är listade kan bli åländsk behörighet om Åland tar initiativ till det.
Förfarandet förutsätter ändå förhandlingar och överenskommelser med riket.
– Om det ska vara attraktivt för Åland att ta över behörigheten måste man få en viss ekonomisk kompensation för det. Det förutsätter också att processen inte är lång och utdragen.


Skattebehörigheten intressant
I dag har Åland inga direkta krav på att överta något specifikt behörighetsområde från riket. Men på längre sikt tror Gunell att skattebesittningsområdena kan vara intressanta.
– Nyckeln till hela arbetet är om ålänningarna ska ha kvar hela avräkningsmodellen och klumpsummemodellen, eller ska vi övergå till en annan ekonomisk modell där Åland behåller de skatter som vi uppbär.
Läs mer i papperstidningen!

Annica Lindström