DELA

Lång lista åtgärder vid kritiserade Eckeröskolan

Skolnämnden behandlade igår kritiken från föräldrar om mobbning i högstadiet i Eckerö.
– Allt arbete vi gör är förbättringsarbete, säger nämndens ordförande Gunilla Holmberg
Skolnämndens möte resulterade inte i några disciplinära åtgärder mot skolpersonalen. Däremot beslöts om en lång lista med åtgärder.
Eckerö skola ska förbättra kommunikationen med föräldrarna. Antimobbningsprogrammet kiva skola ska fortsätta, och föräldrarna ska få gå igenom hur programmet fungerar.
Vikten av att föräldrarna kontaktar skolan vid misstanke om mobbning ska understrykas. Ett kurstillfälle för lärare och föreläsning för eleverna ordnas. Föräldrarna ska få handledning i hur den digitala informationsportalen Fronter fungerar.
Skolan tar också hjälp utifrån från tre håll.
– Vi ska i vår delta i en utvärdering om föräldrarnas uppfattningar om skolan. Det är en utvärdering som görs av pedagogie doktor Inger Eriksson. Vi ska också undersöka om det är möjligt att vara med i Folkhälsans projekt farfar i skolan. I projektet kommer en frivillig äldre person till skolan. Vi tror att vuxentäthet gynnar alla i skolan, berättar Gunilla Holmberg.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson