DELA

Landskapet avfärdar billigare färjebud

Jan-Erik Lindman och Leif Lindman kräver att landskapsregeringen ändrar upphandlingsbeslutet för matarlinjerna, men får nobben.
– Vi vill att folk ska se hur de sköter upphandlingar i dessa tider när det ska sparas pengar, säger de.
Bolaget K/L Shipping som drivs av Jan-Erik Lindman och Leif Lindman var enligt egna uppgifter billigare än Ansgar Ab som vann upphandlingen. K/L:s bud uteslöts ur upphandlingen för att tillräcklig information saknades om de fartyg som skulle trafikera rutten.
– Där kommer tolkningarna fram. Vad fordrar de riktigt för uppgifter om färjorna? De uppgifter som saknas skulle ha tagit tio minuter att skriva ned. Att ramperna ska vara avpassade för trafiken, det är självklara saker, inte far man dit med en båt som inte passar färjfästet, säger Jan-Erik Lindman.


”Obesvarade”
K/L Shipping fick i går svar på sin yrkan om omprövning av upphandlingsbeslutet på linjerna Kumlinge-Enklinge och Asterholma-Lappo-Torsholma. I landskapsregeringens yttrande sägs att tydliga krav om uppgifter i anbudet förbigåtts.
”Ur informationen som gavs kunde djupgången och bunkerförbrukningen utläsas och ur bilderna kunde man se att fartygen kunde ta rullande gods. Resten av kraven förblev obesvarade”, skriver landskapsregeringen genom beslutande minister Fredrik Karlström.
K/L Shippings bud uteslöts alltså innan kostnaderna vägdes emot andra budgivare.
Jan-Erik Lindman är kritisk.
– De slog ihop upphandlingen till två fartyg plus ett i reserv. Det favoriserar aktören som nu är på linjen. Det är inte färjor som finns var som helst. Över huvud taget går alla upphandlingar de gör åt helvete på ett eller annat sätt. Vi var helt klart billigare men förkastades innan punkten där de tittar på siffror, säger Lindman.
Sten Schauman på infrastrukturavdelningen hänvisar till lagen.
– Vi måste förkasta det enligt upphandlingslagen. De tyckte i anbudet att en bild säger mer än tusen ord. Man kan inte ur en bild utläsa fartygens tekniska detaljer, säger Schauman.

Erik Hallstensson