DELA

Kraftnät-krav på avtalspart

Kraftnät Åland kräver avtalsparten Mariehamns energi på ersättning för utebliven leverans under ödriften i slutet av fjolåret. Det har Kraftnät Ålands styrelse beslutat.
Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth vill inte i det här skedet avslöja hur stor ersättning man kommer att begära.. Totalt medförde ödriften en merkostnad på 1,3 miljoner euro.
Mariehamns energis maskiner är en del av reservkraftssystemet och när en av maskinerna havererade uppstod problem som ledde till täta och långa strömavbrott runtom på Åland. Orsaken var att Sverigekabeln var urkopplad på grund av arbete med nya Finlandskabeln.
Kraftnät Åland betalar cirka 0,8 miljoner euro per år till Mariehamns energi för reservkraftsavtalet. (ao)