DELA

Kompoststriden tas nu till högsta EU-nivå

Ålandskomposten blir ett ärende för både riksdagens justitieombudsman och EU-kommissionen.
Benny Klingberg och Torsten Mattsson, rågrannar på båda sidor om anläggningen, har definitivt tröttnat på att myndigheterna på Åland vägrar lyssna och har nu tagit hjälp av vicehäradshövding Bertil Zetter på Åbolands rättstjänst.
Han har hittat flera brister gällande tillstånd för verksamheten i Gunnarsby i Sund. Miljötillståndet gick ut för snart tre år sedan utan att något nytt har beviljats av ÅMHM. Smittskyddet, som ligger på landskapsregeringens bord, har inte skötts och tillsynsansvaret har ramlat mellan stolarna.
– Vi gjorde en brottsanmälan om både miljötillståndet och smittskyddet i fjol men polisen lade ner ärendet. Därför vänder vi oss nu till JO och EU-kommissionen, säger Bertil Zetter till Nya Åland.
Också Ålands producentförbund oroas över bristerna i smittskyddet. I kompostanläggningens närhet finns mjölkgårdar som riskerar att drabbas av olika sjukdomar eftersom komposteringen enligt ÅPF är ofullständig.
– Vi är frustrerade över att inte få gehör för våra krav på att säkerhetsrisken måste åtgärdas, säger vd Henry Lindström.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Annika Orre