DELA

Kalsonger blir papper

Fredsföreningen Emmaus har fått finansieringen för att utreda möjligheterna att starta en pappersfabrik på Åland. Pappret skall tillverkas av lump från Emmaus returbutik.
– Det här känns som ett spännande och kreativt projekt, där bara fantasin sätter gränser för vad vi kan göra, säger Emmaus verksamhetsledare Carina Aaltonen.
Emmaus verksamhetsledare Carina Aaltonen berättar att det är bomullstextilier som Emmaus varken kan sälja eller skänka och som man nu förbränner som man vill undersöka om de går att tillvarata.
– Vi vill undersöka om det istället går att tillverka papper, brandfiltar eller till exempel betongblock med pappersfiber. Bara fantasin sätter gränser för projektet.

Integrering

Robert Jansson, verksamhetsledare på Fredsinstitutet, kommer att utreda hur man kan förädla Emmaus restprodukter. Han undersöker möjligheten att tillverka papper och isoleringsmaterial av lump.
– Papper av lump tillverkas på många olika ställen i Norden, det blir ett ganska grovkornigt papper, lämpligt för till exempel akvarellmålning. Frågan är om man kan tillverka papper i så liten skala som det blir frågan om här.
Samtidigt utreder Robert Jansson om papperstillverkningen kan fungera som ett integreringsprojekt för arbetslösa som behöver extra stöd.
– En del behöver integrerade åtgärder och jag kommer att ta reda på deras behov och om papperstillverkningen kan vara ett sätt att få in dem på arbetsmarknaden.

Samarbete

Carina Aaltonen nämner nyinflyttade, invandrare, de som är över 55 år och utbrända som grupper som kan behöva någonstans att mellanlanda innan de beger sig ut i arbetslivet igen.
– Vi samarbetar redan med arbetsförmedlingen och har två arbetsintegrerande projekt i och med Katapult och Byggreturen. Det här skulle bli ytterligare ett ben att stå på.
Efter att Robert Jansson utrett möjligheterna för projektet tar Emmaus styrelse beslut huruvida man vill gå vidare. Tidigast i mitten av 2007 kan Fabriken, som projektet kallas, starta.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax