DELA

Ingen reprimand för spritservering

ÅMHM har utrett ärendet med de berusade småbarnsföräldrarna som uppges ha serverats alkohol ombord på m/s Mariella. Fallet avslutas nu utan vidare åtgärder.
Motiveringen är att de inte går att styrka att någon person som varit uppenbart berusad har blivit serverad.
– Att de varit berusade är inget snack om saken, men det är just serveringen vi ska ta ställning till, säger Camilla Nyberg- Selander på ÅMHM.
Viking Line skickade en redogörelse till ÅMHM över den interna utredning man gjort kring händelsen där ett par med små barn uppträtt märkbart berusade ombord.
Personalen som ansvarat för alkoholutskänkningen anger att man endast serverat alkoholdryck åt den person i sällskapet som bedömts inte vara märkbart berusad.
Ordningsvakter besökte vid ett tillfälle familjens hytt och beslagtog alla alkoholdrycker samt diskuterade det olämpliga med hög alkoholkonsumtion i barns sällskap. Enligt Viking Line visar den interna utredningen att personalen ombord hanterat händelsen i enlighet med de riktlinjer som finns.
I beslutet konstaterar ÅMHM att uppgifterna om att uppenbart berusade personer serverats alkohol vid något av fartygets utskänkningsställen inte kan styrkas.
Men det fanns ju ett vittne?
– Vi har egentligen ingen anmälare som vi kan höra. Vi tog kontakt med Viking Line självmant på grund av att det blivit en sån stor grej av det, så det fanns intresse att se om det hade begåtts några överträdelser. Viking Line har själva varit i kontakt med Marcus Rosenlund (personen som uppmärksammade incidenten, reds.anm). Det är inte ett lätt ärende att reda ut, men Viking Line har gått väldigt djupt med det här.
Ifall Viking Line skulle gjort sig skyldig till en överträdelse av alkoholserveringslagen, så kan ÅMHM utfärda föreskrifter och i särskilda fall begränsa akoholseveringsutrymmen- eller försäljning.
– Men för färjorna är det en ganska tunn förordning som gäller. Det är helt olika lagstiftning på land och till havs.
Läs mer i papperstidningen!

Heidi Hendersson