DELA

Hovrätten: Fel part i målet

En kulturarbetare dömdes för drygt ett år sedan till villkorligt fängelse för grov förskingring.
Nu upphäver hovrätten domen.
I december 2013 dömde tingsrätten dömde en före detta kvinnlig verksamhetsledare för en kulturförening till tio månaders villkorligt fängelse för grov förskingring, grovt bokföringsbrott och förfalskning. Rätten ansåg det bevisat att kvinnan under åren 2006-2008 förskingrat nästan 18 000 euro av föreningens medel.
Tingsrätten fastslog också att kvinnan måste betala tillbaka 13 000 euro till den drabbade föreningen.
Nu upphäver Åbo hovrätt domen när det gäller grov förskingring med motiveringen att målet hölls utan att den rätta målsägaren var representerad. Kulturföreningen hade nämligen omorganiserat sig efter att förskingringen ägde rum och hovrätten konstaterat att det var representanter den tidigare föreningens ledning som borde ha varit i rätten.
Hovrätten skickar ärendet tillbaka till tingsrätten som på eget initiativ skall ta upp fallet på nytt med rätt part

Titte Törnroth-Sarkkinen