DELA

Femton möten om självstyrelselagen

Nu är självstyrelsekommittén klar med sitt delbetänkande om hur Ålands självstyrelse ska se ut i framtiden.
I slutet av januari klarnar detaljerna.
15 möten. Så länge tog det för kommittén som har i uppgift att reformera den åländska självstyrelselagen att komma med ett betänkande. Exakt vad hur den åländska självstyrelselagen ska se ut efter 2022 kommer kommittén att berätta den 28 januari.
– Kommittén har i dag (läs i går) kommit överens om ett betänkande som innehåller de riktlinjer som kommittén tycker att uppfyller förutsättningarna för att fullfölja uppdraget som kommittén har fått av statsrådet, säger kommitténs viceordförande Gunnar Jansson.
Kommitténs uppdrag är att föreslå sådana ändringar av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen som motiveras av samhällsutvecklingen och utarbeta förslag till en modern lagstiftning om självstyrelsen. Kommittén ska också föreslå åtgärder för att utveckla den ekonomiska självstyrelsen.
Kommitténs ordförande är president Tarja Halonen och utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen är viceordförande.
Betänkande överlämnas till justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) den 28 januari.
Var den åländska kommittén enig?
– De här frågorna få vänta till den 28 januari, säger Jansson.
Det har tidigare ryktats om att den åländska enigheten riskerar att spricka i och med att Ålands Framtids Axel Jonsson håller fast vid den linje som de åländska representanterna kom överens om innan arbetet i rikskommittén började.
Ett slutbetänkande ska vara färdigt senast den 30 april 2017. Planen är att den nya självstyrelselagen ska träda i kraft den 28 januari.

Annica Lindström