DELA

Eckerö avslutar avtal med grannkommun

Kommunstyrelsen i Eckerö avslutar samarbetet med Hammarland gällande löneräkning och ekonomitjänster.
Beslutet togs utan föregående beredning på det senaste mötet.
Beslutet fattades under punkten ”Arbetsgrupp för översyn av arbetsuppgifter inom centralförvaltningen” där beredningen handlade om den rapport som en arbetsgrupp skulle ge senast i slutet av november i fjol men som ännu inte är klar.
Arbetsgruppen utsågs efter att kommunstyrelsen i december 2013 fick i uppdrag av fullmäktige att se över arbetsuppgifterna med målet att i samråd med personalen skapa en effektiv serviceproduktionoch modern förvaltning.
Arbetsgruppens uppgifter var att kontrollera nuvarande arbetsuppgifter och -metoder och den tid som går åt att utföra dem samt undersöka alternativa sätt att utföra arbetet.
Hela fjolåret gick utan att arbetsgruppen höll ett enda möte. Först i år har gruppen träffats för första gången.


Ingen beredning
Ändå har kommunstyrelsen nu fattat beslut – utan föregående beredning – om att avsluta bytet av löneräknings- och ekonomitjänster med Hammarland och i stället anlita en extern löneräknare. Beslut fattades också om att ta upp arbetstiderna på kommunkansliet på nästa styrelsemöte.
– Det säger sig självt att det blir ett avbräck när det har varit täta byten på kommundirektörsposten och därför har arbetsgruppen inte kommit gång tidigare. Men det finns inget som hindrar att kommunstyrelsen fattar delbeslut, säger kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund.
Hur ska de anställda och kommuninvånarna veta vad beslutet baserar sig på när det inte finns någon beredning av ärendet?
– Du har rätt i att det blir lite svårt. Men de får väl göra som du gör nu, fråga.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre