DELA

Drabbat företag strider för CKP-material

De företagare som drabbades i den stora förskingringshärvan – och som kan tänkas ha skadeståndskrav mot Paf ifall spelbolaget åtalas för penningtvätt – får inte tillgång till förundersökningen i Paf-ärendet.
Nu ligger fallet i Högsta förvaltningsdomstolen.
Domen i förskingringsmålet har fallit och den dömda före detta bokföraren ålades att betala tillbaka hela summan till de drabbade företagarna, sammantaget närmare en miljon euro med räntan inräknad.
Sannolikheten för att pengarna ska återbetalas bedöms som låg och därför riktas blickarna mot Paf eftersom de förskingrade pengarna till största delen använts för onlinespel hos spelbolaget. Spelandet pågick i nästan fyra år.
Centralkriminalpolisen (CKP) utredde i fjol Pafs roll i förskingringshärvan och lämnade i höstas över sin utredning med misstanke om att Paf gjort sig skyldigt till penningtvätt av oaktsamhet. Om åtalsprövningen leder till åtal riktas det mot Pafs vd som företrädare för spelbolaget.
Förundersökningsmaterialet är belagt med sekretess till dess rättegången inleds.


Fick avslag
Ett av företagen, som blev av med nästan en kvarts miljon euro, bad genom sitt juridiska ombud åklagaren att lämna ut förundersökningen i Paf-ärendet eftersom företaget drabbats av förbrottet till det misstänkta penningtvättsbrottet. Landskapsåklagaren avslog begäran i maj i fjol med motiveringen att företaget inte är part i ärendet.
Då vände sig företaget till Ålands förvaltningsdomstol för att få åklagarens avslag prövat. Förvaltningsdomstolen avslog besväret med motiveringen att penningtvättsbrott saknar egentlig målsägande. Nu har ärendet först till Hfd.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre