DELA

Digitala studentprov 2018

Nästa läsår börjar Ålands lyceum förbereda sig för den stora reformen om tre år – att studentproven blir helt och hållet digitala.
I höst ska de studerande ta med egna pekplattor eller datorer till skolan.
Digitaliseringen, som initierats av den nationella studentexamensnämnden, inleds alltså vid höstterminens början och införs successivt så att de flesta studentprov görs utan papper och penna tre år senare i de flesta ämnen. För dem som väljer att gå fyra år i lyceet blir studentproven digitala i alla ämnen.
– Samhället digitaliseras allt mer och det finns inget annat alternativ för oss än att gå samma väg, säger rektor Marcus Koskinen-Hagman som ser ett stort pedagogiskt mervärde i digitaliseringen.
De som inleder sina studier i höst behöver ha en egen pekplatta eller dator för att tillgodogöra sig undervisningen. För att utgiften inte ska vara alltför betungande har skolan sökt Paf-medel under en övergångstid.


Införs successivt
Digitala prov och förhör införs successivt. Lärarplattformen Fronter ska användas för att samla in de digitala provsvaren. Studerande ska också få bekanta sig med den programvara som enligt studentexamensnämnden kommer att användas i studentexamensproven från och med 2016 när tyska, geografi och filosofi görs digitalt.
Matematik är det sista studentprov som digitaliseras.
– När vi är i mål 2019 får inte ett enda handskrivet papper längre lämnas in, förtydligare Marcus Koskinen-Hagman.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre