DELA

Datum spikat för insiderrättegången Väntas pågå tre dagar

Tisdagen den 17 oktober inleds den uppmärksammade insiderrättegången mot Sture Carlson och Johan Dahlman i Helsingfors tingsrätt.
– Vi har bokat tre dagar för förhandlingarna, berättar åklagaren Annika Zilliacus.
Den 17, 18 och 19 oktober hålls rättegången. Många vittnen ska höras under de tre dagarna.
– Jag har sju vittnen, och försvaret har säkert egna vittnen som ska höras, säger Annika Zilliacus.
En del vittnen hörs troligen per telefon.
– Det är ju lång väg från Åland.
De flesta vittnen är alltså från Åland. Någon kommer också från Sverige.
– En del av de vittnen jag har kallat in representerar förstås Ålandsbanken, berättar åklagaren.
Domare i målet är Susanna Möller.
Rubriceringen avslöjar att Sture Carlson ska åtalas för missbruk av insiderinformation och Johan Dahlman för försök till missbruk av insiderinformation.

Lång tid
Det har tagit lång tid för alla inblandade instanser att komma så här långt. Bakgrunden är i korthet följande:
***  De misstänkta insideraffärerna ska ha begåtts år 2001 av de dåvarande förvaltningsrådsmedlemmarna i Ålandsbanken Sture Carlson, på den tiden koncernchef för Chips, och Johan Dahlman, dåvarande vd för Alandiabolagen. Vid den här tidpunkten var Johan Dahlman ordförande i förvaltningsrådet.
***  Följande år kom ärendet upp till ytan när finansinspektionen, efter att bankens ledning slagit larm om de misstänkta insideraffärerna, begärt en polisutredning. I det skedet var ytterligare en förvaltningsrådsmedlem misstänkt för otillåten handel med bankens aktier.
***  Centralkriminalpolisens utredning startade i slutet av 2002 och var klar ett drygt år senare, i mars 2004. Förundersökningen omfattar 860 sidor text – 160 sidor förhörsprotokoll och 55 bilagor på sammanlagt 700 sidor. 19 personer hördes som vittnen i förundersökningen. Förhören pågick från mars 2002 till december 2003.

Åtal i april i fjol
***  I april 2005 väckte åklagaren Annika Zilliacus åtal mot Sture Carlson och Johan Dahlman.
***  Den 17 oktober i år inleds rättegången i Helsingfors tingsrätt.
*** I pengar är de aktuella affärerna inte stora. Sture Carlson har uppgett att det för hans del rör sig om köp av 178 A-aktier och 600 B-aktier för drygt 10.000 euro och Johan Dahlman har berättat att det i hans fall gäller en affär om 605 optioner för omkring 1.700 euro.
*** För bankens rykte spelade affären däremot en stor roll, och Carlson och Dahlman blev tvungna att lämna sina platser i förvaltningsrådet när affärerna blev kända. Insideraffären anses i förlängningen ha lett till att dåvarande bankchefen Folke Husell avsattes som hämnd.