DELA

Bygglov och tandläkartid via nätet

Nästa vecka kör Åda ab i gång på allvar.
Nu hoppas Terese Följt att det ska finnas mera tid för att utveckla e-tjänster som gynnar ålänningar.
I början av nästa vecka börjar 22 personer från Mariehamns stad, landskapsregeringen, Ålands hälso- och sjukvård och högskolan på Åland jobba för Åda ab. Utöver det kommer ytterligare ett tiotal personer att arbeta för Åda.
Tillsammans ska de jobba för att åländska organisationer och myndigheter ska bli bättre och effektivare inom den digitala sektorn.
Vad är Åda?
– Åda är en gemensam it-avdelning för det offentliga Åland och för dem som köper aktier i bolaget, säger Terese Flöjt, ansvarig för information och e-tjänster på Åda.
Varför grundades Åda?
– För att få en effektivare it-samordning och gemensam drift. Genom att upphandla tillsammans får vi mera kraft och blir intressantare för leverantörerna. Som exempel kan nämnas att alla våra ägare har anställda och behöver ett system för att hantera löne- och personaladministration. Det är en fördel om Åland går in för samma lösning, det kan i sin tur sänka utbildningskostnader och underlätta utbyte av tjänster.
E-tjänster som fungerar 24 timmar om dygnet är en viktig del i det ursprungsdokument som Åda grundar sig på.
Hurdana e-tjänster planerar ni?
– Vi har redan diskuterat om bygglovsansökningar med kommunerna och möjligheten att boka och omboka tider hos tandläkaren på nätet, säger Flöjt.
Läs mer i papperstidningen!

Annica Lindström