DELA

Billigare råolja gynnar Åland

Inte minst sjöfarten gynnas av det låga oljepriset.
Det visar ÅSUB:s rapport om konjunkturindikatorer för Åland 2014.
Förändringar i råoljepriset har en stark inverkan på den åländska ekonomin, i synnerhet för sjöfarten. Priset hade i slutet av året i det närmaste halverats i förhållande till den högsta noteringen under 2014. Den branta prisnergången innebär att effekten av svaveldirektivet som inträdde vid årsskiftet 2014/2015 mildras.
Det framgår i Åsubs sammanställda översikt av några centrala indikatorer relaterade till den ekonomiska konjunkturen. Översikten belyser såväl något längre trender baserade på årsdata som kortsiktiga månadsvisa förändringar fram till och med december 2014.
Läs mer i papperstidningen! (hh)