DELA

Bättre bakteriespärr i vattenreningsverk

I vinter har Ålands vattens vattenreningsverk i Jomala Dalkarby fått förstärkt skydd mot bakterier och andra mikroorganismer som kan förorena vattnet.
Orsaken är att vattentäkterna påverkas negativt av den pågående klimatförändringen.
Ultraviolett ljus dödar virus och bakterier, och för att försvåra att mikroorganismerna kommer åt att förorena det renade dricksvattnet har vattenbolaget bytt ut uv-ljuslamporna i vinter.
– Tidigare har vi haft två men nu har vi tre så att den ena kan vara i reserv. Det ökar säkerheten, säger vd Christian Nordas.
Dricksvattnet som går ut från reningsverket till abonnenterna håller hög kvalitet. Men råvattnet i ytvattentäkterna Långsjön, Markusbölefjärden och Dalkarby träsk påverkas negativt av klimatförändringen som bland annat för med sig mera regn och halterna av organiskt material – COD – visar stigande halter.
– Det är en trend som måste brytas genom aktiva åtgärder i tillrinningsområdet för vattentäkterna.
Fjolårets medelvärde för COD var 1,84 milligram per liter, vilket är betydligt lägre än gränsvärdet i Finland och resten av EU på 5 milligram per liter, så ännu är läget bra.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax