DELA

Åtalad krävde öppen rättegång om sexbrott

– Min huvudman har inget att dölja och därför bör rättegången vara så öppen som möjligt.
Den ovanliga begäran lades fram i tingsrätten i går när ett fem år gammalt mål om grovt sexuellt utnyttjande av barn skulle handläggas.

Det fanns en mängd komplikationer när förberedelsesammanträdet skulle hållas i går. Målsäganden – en flicka som var 15-16 år när det påstådda brottet ska ha hänt – och den åtalade mannen satt åtskilda av en skärm i tingssalen med sina juridiska biträden Trond Hornseth och Guy Björkqvist på varsin sida.
Domaren Irina Wikström hade styvt jobb med att bena ut de juridiska knutarna. Så sent som dagen före hade hon fått beskedet att målsägandens biträde Hornseth och åklagaren Roger Eriksson yrkat på att målet ställs in för att försvaret har åberopat nya vittnen som inte hörts i förundersökningen, och de fick sig en liten åthutning för att de inte meddelat detta tidigare. Också målsägandesidan har åberopat nya uppgifter.
– En del vittnen har hunnit påbörja sin resa till Åland och en del vittnen är inte längre på Åland. Jag beklagar att det uppstår extra kostnader för vittnen som yrkar på en massa pengar, sa domaren.

Lika invecklat blev det när flickans yrkande på sekretess skulle avgöras. I vanliga fall brukar den åtalade inte motsätta sig hemlig rättegång, men den här gången blev det annorlunda.
– Vi yrkar på att rättegången ska vara offentlig i mesta möjliga mån. Min huvudman har inget att dölja och det som påstås ha hänt har aldrig ägt rum. Åtalsrubriken är redan ute bland allmänheten och min huvudman är frustrerad över att hans namn är offentligt i tingsrättens diarium. Folk kommer fram till honom till honom och frågar vad som är på gång men han kan inte försvara sig, sa Guy Björkqvist.

Efter en lång överläggning kom tingsrätten fram till att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar och att handlingarna i målet ska hållas hemliga i 60 år.

Läs mer i fredagens Nya Åland.

Annika Orre    annika.orre@nyan.ax