DELA

Ännu ingen smäll för rederierna

Den ekonomiska smällen som rederierna befarade vid övergången till marindiesel kom inte. När svaveldirektivet trädde i kraft var priset på olja så lågt att bytet till det dyrare och svavelfattigare bränslet knappt var märkbar.
Men det fördelaktiga läget kommmer inte vara för evigt.
– Sen när det går upp, går det i rasande fart. Tidigare talade man om en ökning på 30 miljoner, säger tekniska direktören Tony Öhman på Viking Line som har en buffert för de ökade bränslekostnaderna.
– Vi har försökt budgetera med vad vi tror är snittpris, högre än priset som är nu.
Oljepriserna har sjunkit kraftigt, men priskillnaden mellan marindiesel och tjockolja har dock stigit med drygt 30 procent. Om man alltså skulle ha fortsatt med tjockoljan, skulle man gjort en betydande inbesparing jämfört med föregående år, istället för som nu, hålla det på ungefär samma nivå.

Följer med
Det nya svaveldirektivet trädde i kraft vid årsskiftet och nu får fartygen som trafikerar Östersjöområdet, Nordsjön och Engelska kanalen endast ha 0,1 procent svavel i bränslet. Ett sätt att anpassa sig till regeländringarna är att investera i avgasrenare, så kallade scrubbers, men de flesta har valt att övergå till det svavelfattigare marindieslet. Så även Viking Line.
– Vi började succesivt köra på marindiesel runt den 20:e december.
Inför bytet måste tankarna och bränslesystemen rengöras. Alla Viking Lines fartyg, förutom m/s Grace som går på LNG-gas, har gått över till marindieslet. Funderingar på att installera scrubbers i framtiden har förekommit.
– Men vi vet inte ännu om vi litar på den tekniken. Vi ska följa med hur prisutvecklingen går och så gör vi en ny utvärdering om ett halvt år eller ett år.
Läs mer i papperstidningen!

Heidi Hendersson