DELA

ÅMHM varnar för svinpest – liten risk, säger jägare

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet varnar för afrikansk svinpest.
– Risken att svinpest skulle komma till Åland är liten, säger jägaren Benny Förbom från Lemland.

Afrikansk svinpest (ASF) sprider sig i de baltiska länderna, skriver ÅMHM i ett pressmeddelande.
– Det första fallet av afrikansk svinpest i Estland konstaterades i början av september 2014 hos ett dött vildsvin. Sjukdomen har även konstaterats i Lettland, Litauen och Polen hos både vildsvin och på svinfarmer.
Benny Förbom menar att det är vanligt att åländska jägare besöker de baltiska länderna för att jaga vildsvin. Själv gjorde han en sådan resa strax innan jul.
– Vi sköt några vildsvin, men vi kom aldrig i närkontakt med djuren. Andra tog hand om och styckade kropparna, säger han.


Hundförbud
Trots att restriktionsområden inrättats i länder där smittan har konstaterats, varnar ÅMHM för att smittan också kan sprida sig till Åland.
– Jägare har orsak att iaktta särskild försiktighet då de återvänder hem från jaktresor till de baltiska länderna, Polen, Ryssland eller andra länder i de östra och sydöstra delarna av Europa, Sardinien eller Afrika.
Smittan kan spridas till Finland med oberedda jakttroféer och nedsmutsad utrustning. ÅMHM rekommenderar försiktighetsåtgärder:
– Det är viktigt att noggrant rengöra och desinficera utrustning, skor och kläder som använts under jakten. Man ska inte besöka svingårdar under de två närmaste dygnen efter att man återvänt. Även jakthundens utrustning ska rengöras och desinficeras. Man ska dessutom se till att hundens päls är ren då den kommer tillbaka.
Medvetenheten om svinpesten var stor, säger Förström.
– Vi besökte inte de drabbade områdena, men alla var medveten om att svinpesten fanns i närheten. Det var till exempel förbjudet att jaga med hund.

Läs mer i måndagens tidning.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax