DELA

ÅMHM utreder fulla föräldrar på Mariella

De fulla föräldrarna på Mariella har blivit ett ärende för ÅMHM. Myndigheten tog kontakt med Viking Line efter att incidenten uppmärksammats och begärde en förklaring av händelsen.
– Det fick ju väldigt mycket uppmärketsamhet i media, det var svårt att låta bli att reagera, säger Camilla Nyberg-Selander på ÅMHM.
Det var i slutet av november som journalisten Marcus Rosenlund gick ut med skarp kritik mot Viking Line efter att ha bevittnat ett par i 25-års åldern som fick fortsätta dricka i puben ombord trots att de var ordentligt fulla och reste med två små barn.
Fallet rönte mycket uppmärksamhet både i åländska och finlandssvenska medier. Med anledning av incidenten har Viking Line blivit kontaktade av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som bett rederiet komma med en förklaring till händelsen.
– Enligt förvaltningslagen har den som det är frågan om alltid rätt att ge sin syn på saken. Av det lilla jag sett har de utrett det här fallet väldigt noggrannt, säger Camilla Nyberg-Selander.
I slutet av december skickade Viking Line in sin interna rapportering om händelsen som rederiledningen gjort i samråd med fartygsledningen ombord. I svaret till ÅMHM beskriver Viking Line ett antal förebyggande åtgärder som kommer att vidtas i form av repetition av rutiner och riktlinjer för personalen ombord.
Beslut i ärendet tas tidigast nästa vecka.

Heidi Hendersson