DELA

Ålandsdelegationen åsidosatt i kartstrid

Ålandsdelegationen blev i den omtvistade kartnamnsfrågan ombedd av justitieombudsmannen att komma med ett utlåtande. Men utlåtandet ”struntades i”, anser riksdagsledamot Elisabeth Nauclér.
– Det har nyligen hänt i ett annat fall, att man inte respekterar Ålands tolkning av självstyrelselagen.
I slutet av 2013 delgav justitieombudsmannen sitt beslut i den åländska kartfrågan: Åländska ortnamn får anges även på finska på Lantmäteriverkets kartor. Något som gick tvärt emot Ålandsdelegationens åsikter.
– Man begärde in utlåtande av Ålandsdelegationen och struntade fullständigt i vad de sade, säger Elisabeth Nauclér som tog upp frågan i i riksdagens plenum på fredagen i samband med att JO:s berättelse från år 2013 avhandlades.


”Anmärkningsvärt”
I sitt utlåtande slog delegationen fast att riksmyndigheterna inte har fria händer att bestämma vilka språk som används på kartor över Åland. Ålandsdelegationen hänvisade bland annat till paragraf 36 i självstyrelselagen som säger att Åland är enspråkigt svenskt.
– Att justitieombudsmannen begärt utlåtande av Ålandsdelegationen och inte omfattat deras folkrättsliga expertis och uttolkning av självstyrelselagen är i sig anmärkningsvärt, men mest anmärkningsvärt är kanske att det inte ens noterats i berättelsen. Grundlagsutskottet har valt att inte nämna detta i sitt betänkande, men har i sitt protokoll från mötet gjort en anteckning, säger Elisabeth Nauclér som säger att det inte är första gången som delegationens svar åsidosätts.
– För en tid sedan valde också handels- och industriministeriet att ifrågasätta Ålandsdelegationens tolkning av självstyrelselagen och möjligheten att lösa frågan om stöd till vindkraften.
Läs mer i papperstidningen!

Heidi Hendersson