DELA

ÅDA avbryter upphandling av lönesystem

Den omdebatterade upphandlingen av löne- och personaladministrativt system för nya myndighetsbolaget ÅDA, Ålands digitala agenda, avbryts.
Det meddelar man på sin hemsida idag.
På hemsidan skriver man bland annat ”Efter att dialoginbjudan och upphandlingsannonser publicerats , men före anbudstidens utgång, har oklarheter uppkommit angående tillämpningen och proportionaliteten av de kvalificeringskrav som angetts i dialoginbjudan.”
Man skriver även att:
”Den upphandlande enheten skall utnyttja befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke – diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande av proportionalitetskraven. Med beaktande av proportionalitetsprincipen och för att säkerställa att befintliga konkurrensförhållanden utnyttjas, att intresserade företag behandlas på ett likvärdigt och icke – diskriminerande sätt och att samtliga intressenter ges tillräckligt med tid för att utarbeta och lämna en dialogansökan beslutar styrgruppen för ÅDA Ab att avbryta den konkurrenspräglade dialogen och att göra om upphandlingen .” (ab)

Läs mer i morgondagens Nya Åland