DELA

Aaltonen ordförande för Emmaus Finland

Emmaus Ålands styrelseordförande Carina Aaltonen valdes till ordförande för Emmaus Finlands vid årsmötet i Ekenäs i lördags. Verksamhetsledare Robert Jansson utsågs till Finlands representant i Emmaus Europas styrelse.
Övriga ålänningar i Emmaus Finlands styrelse är Charlotte Sundin och Kenneth Bamberg.
Emmaus Finland fungerar som ett nätverk och samarbetsorgan för Emmausgrupperna i Finland.
Därtill diskuterades de projekt som flera Emmausgrupper driver tillsammans, bland annat det daghem och den återvinningscentral som drivs av gruppen Cuna Nazareth i Lima, Peru samt samarbetet med Emmausgruppen Mars i Togo, Västafrika.
Emmaus Helsingfors, Westervik och Åland har nyligen beviljat 76 000 euro i bidrag till Mars för inköp av tomtmark där verksamhetsutrymmen, med skyddshem, kontor, bageri och undervisningslokaler, ska byggas. (k a-f)