DELA

2014 dystert år på arbetsmarknaden

Fler arbetslösa, färre lediga jobb.
Så går fjolåret till historien.
– Den öppna arbetslösheten var under år 2014 i genomsnitt 4,0 procent, vilket är 0,5 procentenheter högre än år 2013.
Det konstaterar Åsub som har sammanställt statistiken för i fjol.
Antalet arbetslösa var i genomsnitt 579 personer vilket är 79 fler än året innan. Inkluderar man alla som sökte arbete handlar det om i snitt 1 042 personer, 93 fler än 2013. Arbetslösheten bland kvinnor ökade mest.
Parallellt med att arbetslösheten ökade minskade antalet lediga platser. I fjol tillsattes i snitt 176 platser per månad, 12 färre än 2013.

Geta högst
Av samtliga kommuner hade Geta den högsta arbetslösheten, 5,3 procent, tätt följd av Mariehamn med 5,2. Situationen var bäst på Sottunga som under året hade den lägsta genomsnittliga öppna arbetslöshetsgraden, 0,6 procent.
I december ökade antalet långtidsarbetslösa märkbart, från 117 personer i december 2013 till 178 i fjol. Arbetslösheten för 55 år fyllda ökade från 3,1 procent till 3,9.
För de under 25 är statistiken dock något ljusare. Arbetslöshetsgraden var 7,6 procent i december, året innan var motsvarande siffra 8,6.

Titte Törnroth-Sarkkinen