DELA
Foto: Wikimedia Commons<07_Bildrubrik>GÅR VIDARE Om staten överklagar blir det Helsingfors hovrätt som får ta sig annan ärendet.

Lång väntan på återbetalning av farledsavgift

Staten förbereder sig på att överklaga Helsingfors tingsrätts beslut att drygt 50 rederier ska få tillbaka 91 miljoner euro i farledsavgifter 2001-2004.

Eckerökoncernen och Viking Line tvingas alltså vänta på eventuell återbetalning.
Nya Åland har tidigare berättat att domstolen bestämde att Viking Line ska få tillbaka 12,4 miljoner euro. För Rederi ab Eckerös del handlar det om 5,2 miljoner euro.

Men tingsrättens dom har inte vunnit laga kraft och nu förbereder staten uppenbarligen ett överklagande till Helsingfors hovrätt (bilden). Missnöje har anmälts och staten har begärt tilläggstid till den 29 maj för att överklaga.

– Det betyder att vi måste vänta till slutet av maj innan vi vet hur det blir. Staten skulle ju inte ha begärt tilläggstid om man inte allvarligt hade övervägt ett överklagande, säger rederikoncernens vd Björn Blomqvist.

52 finländska och utländska rederier stämde staten för att ha tagit mer betalt för fartyg i utrikestrafik än för fartyg i inhemskt trafik i början av 2000-talet. Tingsrätten dömde till rederiernas fördel och ålade staten att också betala räntor och rättegångskostnader på 800 000 euro.

– Vår uppfattning är att domen är väldigt tydlig och klar och entydigt talar för att vi har rätt, säger Björn Blomqvist.