DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ingen dividend från Chipsters

Utebliven dividend och minskad omsättning.

Det är resultatet av Chipsters-koncernens fjolår.

– Det pågår en hård tävling om att sänka priserna, säger vd Timo Vetriö.
Det hårda klimatet på marknaden i riket ger svallvågor också till Åland. Chipsters-koncernen, som förutom moderbolaget Chipsters innefattar dotterbolagen Chipsters Food och Rowenbranch Food, minskade under 2014 sin omsättning med knappt 0,5 procent. Rörelsevinsten minskade från 0,31 miljoner euro år 2013 till 0,02 miljoner.

Dessutom uteblir dividenden till aktieägarna för första gången någonsin. Detta beror på besparingar inom koncernen.

– Marknadsläget är väldigt tufft i Finland, och det speglas i resultatet. Folk köper billigare produkter och satsar inte så mycket på mat, menar Chipsters vd Timo Vetriö.

Ökning av frukt och grönt

Den procentuella ökning om 1,7% som uppvisades gällande volymen sålda livsmedel räckte inte heller till för att kompensera för det omsättningsmässiga bortfallet. Orsaken är att ökningen till största del utgjordes av produkter inom kategorin frukt och grönsaker, vilket inte förmådde väga upp för den minskade försäljningen av fiskprodukter.

Vetriö har dock hoppfulla tankar om framtiden. Chipsters Food tecknade under fjolårets slut flera avtal med stora kedjor. I kombination med under våren genomförda effektiviseringar och nyinvesteringar utgör dessa en god grund för framtida resultatförbättringar.

– Det blir bättre tider, hoppas vi, säger Vetriö.

Vid bolagsstämman den 9 juni valdes en styrelse i vilken Sture Carlson, Pentti Kulmala, Robert Salmelin, Bo-Sture Sjölund, Timo Vetriö och Filip Engblom ingår.