DELA
Foto: Kiki Alberius-Forsman<07_Bildrubrik>KOMMUNDIREKTÖR Niklas Eriksson spanar efter inflyttare till Föglö och lockar barnfamiljer med många förmåner,

Föglöbarn får aktier och rea på dagis

Föglö storsatsar på barnen.

Kommunen vill locka till sig fler barnfamiljer.

Det erbjuds allt från aktier till nyfödda till rabatt på dagisavgifter och höjt hemvårdsstöd.
En av kommunens största utmaningar är att försöka locka unga familjer, befintliga eller blivande barnfamiljer att bosätta sig på Föglö.

Kommunstyrelsen, genom kommundirektör Niklas Eriksson, skriver i Föglöbladet om alla förmåner som riktas till just barnfamiljer.

Daghemmet är i dagsläget bara halvbelagt och skolan kan ta emot många fler barn.

För att stimulera till nyinflyttning har kommunen ett ”Familje-/dagvårdspaket” bestående av fem delar. Bland andra:

Uppvaktning av nyfödda barn med aktier, valbart i två åländska bolag.

Lekparksverksamhet vid daghemmet för barn som inte är inskrivna i barndagvården, som en möjlighet för den som är hemma med barn att få träffa andra barn och föräldrar samt bekanta sig med dagvårdspersonalen.

Rabatterade dagvårdsavgifter som gör att Föglö troligen har de lägsta avgifterna på Åland och i hela landet. Dagvårdsmånadsavgiften räknas ut på sedvanligt sätt enligt fastställda taxa varefter 50 procent dras av på avgiften, dock så att minst detta gäller; heltid 90 euro, deltid 72 euro, halvtid 63 euro.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!