DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>UPPÅT Försäljningen av potatis, mjölk och äppel från Åland ökade under 2014 visar färsk statistik.

Bra år för åländskt lantbruk

Åländsk mjölk, potatis och äppel var framgångsrika produkter under år 2014.

Tillsammans med lök stod de för tre fjärdedelar av försäljningsintäkterna på drygt 24 miljoner euro.
Frukt och grönsaker har ökat sin andel av den totala försäljningen för åländska lantbruksprodukter de senaste tjugo åren och står nu för 40 procent. Det är främst åländska äpplen som dragit upp siffrorna. Siffrorna för växtodlingen dras upp av att potatisförsäljningen gått bra, men är ändå inte bra eftersom sockerbetsodlingen försvunnit och intäkterna för spannmål minskat.

Fjolåret var ett ovanligt bra år, rapporterar Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), för försäljningen av åländska lantbruksprodukter. Bruttointäkterna var dryga 24 miljoner euro, en nivå som man var på senast i början av 2000-talet.

År 2014 drog mjölkförsäljningen in en halv miljon euro mer än föregående år och landar på 7,5 miljoner euro. Det motsvarar 30 procent av jordbrukets försäljningsintäkter.

Orsaken till ökningen är inte priset, som sjönk, utan att man producerade mer mjölk. Inte sedan 1969 har man vägt in motsvarande mängd mjölk, 16 700 ton.

Även mängden äppel ökade, men den låga prisnivån gjorde att intäkterna inte ökade i motsvarande mängd. De landade på 4,8 miljoner euro.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!