DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>FIMPA NU Sjukskötaren Tuija Danielsson (närmast kameran) och skolhälsovårdare Petra Franzén-Holmberg (längst bak) tar nu krafttag för att få fler rokare att fimpa och för att förebygga att unga börjar röka. I mitten klinikchef Birgitta Hermans.

Argument som biter på unga rökare

Det är lönlöst att prata om sjukdom och död med unga rökare. I stället har man flyttat fokus till pengar och utseende.

Du sparar 2.000 euro varje år på att inte röka, pengar som du kan använda till körkort eller resor, är budskapet.
ÅHS antirökkampanj Tobakskampen går in på andra året och nu tar man nya tag för att komma i kontakt med rökare som ska motiveras att vilja lägga av med sin last.

Sjukskötare Tuija Danielsson jobbar heltid med projektet. Ergoterapeuten Inger Hagström-Johansson hjälper äldre som vill sluta och skolhälsovårdaren Peter Franzén-Holmberg motiverar skolungdomar att sluta och förebygger rökning bland ungdomarna. Alla är diplomerade tobaksavvänjare som utbildats vid Karolinska institutet.

– Det finns väldigt stora hälsovinster också för de som är över 75 år om de slutar röka, säger Inger Hagström-Johansson.

Många har rökt väldigt länge. I den pilotgrupp som nyss avslutades efter att ha träffats åtta gånger lyckades fyra av sju sluta. Den första som lyckades lägga cigaretterna på hyllan var en pensionär som rökt i 60 år, något som förstås inspirerade andra i gruppen.

Nu hoppas man kunna starta avvänjningskurser på kvällstid så att också de som jobbar ska få hjälp med att sluta röka.

– Alla som vill ha hjälp med att sluta röka kan kontakta oss. Vi kan också åka ut till arbetsplatser och göra hembesök.

Läs mer i torsdagens Nya Åland.