DELA

Vuxna rusar till Handels

Intresset för flexibla merkonomstudier för vuxna är mycket stort. Det rapporterar Peter Strandvik, ansvarig för vuxenutbildningen vid Ålands handelsläroverk. Vid ansökningstidens slut den 10 april har 72 personer sökt till utbildningen som startar i höst. Enligt planerna antas två grupper av studerande, totalt 32 personer. Eftersom intresset är så stort kommer Handelsläroverket att med utbildningsavdelningen diskutera möjligheterna till överantagning.
Direktionen för Ålands handelsläroverk gör antagningsbesluten på sitt möte den 24 april och antagningsbeskeden ska nå de antagna första veckan i maj.(ka-f)