DELA

Vill landskapet ha Ålandsvägen?

Kan landskapet tänka sig att ta över Ålandsvägen för att garantera framkomligheten, vill Danne Sundman (ob) vet i en enkel fråga till lagtinget.
Alternativet är enligt honom att i lag reglera möjligheten att begränsa framkomligheten.
Sundman motiverar sin fråga med att Mariehamn trots stark kritik framhärdar i sina planer att begränsa framkomligheten på gatan med bland annat så kallade bumpers. (ht)