DELA

Viking satsar på borsten

DG-Diving Group med Mauri Kalliomäki, som anlitas av Viking Line, har konstruerat och patenterat en uppgraderad borstningsmekanism för att tvätta fartygsbottnar.
– Dykföretaget DG-Diving Group har sedan flera år tillbaka regelbundet genom mekanisk borstning rengjort bottnen på rederiets fartyg. Detta möjliggör att rederiets fartyg inte behöver använda giftiga bottenfärger, utan istället används helt giftfria bottenfärger som tål isförhållanden. Beväxlighet i fartygets botten orsakar ökad bränsleförbrukning och således även ökade utsläpp i luften, berättar Viking Line i ett pressmeddelande.
Uppgraderingen innebär att all växtlighet som lossnar från fartygens bottnar samlas i en separat behållare, som sedan tas iland för vidare behandling. (ms)