DELA

Vicetalmän besöker Åland

Riksdagens förste vicetalman Pekka Ravi och andre vicetalman Anssi Joutsenlahti besöker Ålands lagting på måndag på inbjudan av talman Britt Lundberg.
Lundberg ska tillsammans med biträdande lagtingsdirektör Carina Strand informera Ravi och Joutsenlahti om lagtinget och dess arbete. Vicetalmännen träffar även Ålands förste vicetalman Viveka Eriksson , andre vicetalman Roger Jansson, lagtingsledamot Gunnar Jansson samt landshövding Peter Lindbäck och riksdagsledamot Elisabeth Nauclér för att samtala om aktuella frågor.
Efter överläggningarna i lagtinget åker sällskapet på en fisketur utanför Mariehamn och äter lunch på Kobba Klintar.
Programmet avslutas med ett besök på Ålands sjöfartsmuseum. (ml)