DELA

Ventilationssystem upphandlas

Landskapsregeringen bjuder ut förnyandet av ventilationssystem i Bergsskyddet i Mariehamn på entreprenad.
Arbetet skall utföras under tiden augusti 2013 till april 2014 och anbud ska lämnas in senast den 3 juni kl 16.15.
Anbudshandlingar fås från landskapsregeringens registratorskontor eller landskapsregeringens hemsida. (as)