DELA

”Vaktmästare” inget för kommunen

I den mån pensionärer och andra hjälpbehövande har behov av vaktmästarservice så borde den skötas av frivilliga organisationer. Det anser stadsdirektören i sitt förslag till stadsstyrelsen i dag.
Det handlar om ett initiativ i äldrerådet av Jan-Erik Lindfors, som bland annat hänvisar till liknande service i Höganäs kommun i Sverige. Det handlar om enklare tekniska och praktiska uppgifter, som många äldre inte längre klarar av på grund av nedsatt funktionsförmåga.
Äldrerådet har behandlat frågan och förordar servicen. Rådet hänvisar till en undersökning gjord av Åsub, som visar att 60 procent av pensionärerna har behov av dylika tjänster. Det är inte alltid anhöriga finns till hands för att hjälpa till och det blir enligt rådet ofta dyrt att anlita firmor för att få arbetet gjort.
Socialnämnden håller med äldrerådet om att servicen skulle vara till nytta, men betonar att den sociala omsorgen måste prioriteras, eftersom den är en lagstadgad kommunal uppgift.
Nämnden anser att service av det här slaget kunde passa för frivilligorganisationerna, som har möjlighet att få Paf-medel för ändamålet. Man konstaterar också att det numera går att få avdrag i beskattningen för anlitande av hjälp hemma. (ht)