DELA

Underskottet i handeln minskade

Handelsnettot i varuhandeln med utlandet gav år 2006 ett underskott på 88 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på minus152 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2006 ett handelsunderskott på 240 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2006 är tre procent mindre än året innan.
Det berättar Åsub, Ålands statistik och utredningsbyrå, i ett nyhetsbrev.
Omkring 37 procent av underskottet härrör från varuhandeln med utlandet, med andra ord har Finlands andel av underskottet ökat på utlandets bekostnad.
– Det omfattande underskottet i handeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerad förmögenhet att spendera på varuimport, skriver Åsub.
Mer information finns på Åsubs hemsida http://www.asub.ax (ka-f)