DELA

Trolling tillåts vid Hammarudda

JOMALA. Kommunfullmäktige i Jomala har beslutat tillåta trolling på det vattenområde som kommunen äger vid Rankgården vid Hammarudda.
Trolling har varit förbjudet i området men styrelsen för Hammarudda fiskeområde anhöll om att reglerna ändras vilket kommunen alltså nu har gått med på.
Fiske för husbehov och sportfiske är tillåtet i området men det skall bedrivas med hänsyn till utlagda redskap. (tt-s)