DELA

Tio söker vd-tjänst på Birka cargo

Tio personer har sökt tjänsten som verkställande direktör vid Birka Cargos kontor i Mariehamn.
– Det ser bra ut, säger Eckerökoncernens koncernchef Björn Blomqvist som tror att den nya vd:n finns bland de sökande.
Birka Cargo har en flotta om sju roro-fartyg och till den nya vd:ns jobb hör att sysselsätta fartygen och utveckla flottan, det vill säga ansvara för den kommersiella biten av företaget.
– Alla våra fartyg är från 1990-talet och så småningom börjar vi fundera på att förnya flottan. Senast 2015 när de nya svaveldirektiven träder i kraft kommer vi att antingen byta ut fartyg eller modifiera dem vi har, säger Björn Blomqvist. (as)