DELA

Talmännen överlämnar förslag till ny sexlag

På tisdag den 3 maj överlämnar talman Roger Nordlund, vicetalmännen Gunnar Jansson och Gun-Mari Lindholm samt lagtingsdirektör Susanne Eriksson lagtingets initiativ till ändringar i sexualbrottslagstiftningen till justitieminister Tuija Brax och migrations- och Europaminister Astrid Thors.
Överlämnandet sker i justitieministeriet i Helsingfors och initiativet överlämnas sedan till riksdagen genom regeringens försorg. (ns)