DELA

Talmannen i Milano på konferens

I torsdags deltog Britt Lundberg i talmanskonferensen CALREs kommittémöte i Milano. Vid mötet skulle talmännen inom EU:s lagstiftande regioner förmulera ett förslag till en gemensam deklaration för samarbetet, enligt ett pressmeddelande.
Lundberg framhöll vikten av ett jämställt samhälle där kvinnor och män deltar på lika villkor för ekonomisk tillväxt.
– Talmannen konstaterar att det visserligen fanns en gemensam syn om vikten av ett jämställt samhälle, men att det samtidigt var förvånansvärt svårt att finna gemensamma formuleringar att enas kring, sägs i perssmeddelandet.
Man diskuterade också ökat inflytande i Europaparlamentet. Azorernas talman meddelade att ögruppen har garanterats två av Portugals platser i parlamentet.
– Någonting vi kan ta med oss i de fortsatta diskussionerna om Ålands representation i Europaparlamentet, säger talmannen. (mw-w)