DELA

Sundblom styr Getaliberaler

Liberalernas lokalavdelning i Geta förnyade delvis sin styrelse under höstmötet på Furulund. Tidigare ordförande Kjell Berndtsson har avsagt sig omval varför Nils Olof Sundblom i fortsättningen håller i klubban. Vice ordförande är Ines Sundberg och övriga ledamöter Ingmar Nyholm, Anne-Gun Eklund, Lynn Smith samt Kjell Berndtsson.
Liberala lagtingsledamoten och riksdagskandidaten Roger Eriksson deltog i mötet och informerade om arbetet i lagtinget och förberedelserna inför riksdagsvalet. Aktuella frågor såsom kommunreform, talmansvalet, oppositionspolitik och EU-grundavtal diskuterades.
Vidare diskuterades kommunala frågor såsom ekonomi, kommunsamarbete kontra kommunsammanslagning samt partipolitiken i de olika kommunerna. (mt)